پرداخت آنلاین

به سه صورت می توانید هزینه سفارش خود را پرداخت نمایید

۱ – روش کارت به کارت: از طریق انتقال وجه به شماره کارت ۶۳۶۲۱۴۱۱۰۳۴۲۱۰۱۳ به نام میلاد شایان می توانید پرداختان را انجام دهید.

۲ – روش پرداخت موبایلی: همچنین از طریق کد USSD می توانید پرداختتان را انجام دهید. جهت این کار کافی است از طریق تلفن هماه خود شماره ‎*۷۸۸*۹۷*۴۵۶۷# را شماره گیری کنید.

۳ – پرداخت آنلاین: از فرم زیر می توانید برای پرداخت آنلاین سفارش خود استفاده نمایید.

 

تومان